United Timisoara

Antrenamente

Direcția de pregătire a copiilor se dorește a fi un hibrid între filozofia școlilor de fotbal olandeze, inspirate din metodele și ideologia lui Rinus Michels, respectiv “fotbalul total”  și metodele utilizate de școlile de fotbal britanice, care au ca direcții pregatirea fizică și atenția deosebită acordată detaliilor de natură tehnică.

• Obiectivele urmărite în instruirea grupelor de 4-6 ani

La vârsta debutului în fotbal sau sport în general, copiii se manifestă cu entuziasm şi optimism, se remarcă o etologie gestual impetuoasă, aceștia se remarcă printr-o evidentă atracţie către întrecerile sportive. Interesul primar, afectiv, de practicare a sportului constituie punctul de start în activitatea organizată.

Nivelul de dezvoltare pe plan psiho-fizic permite formarea unui important bagaj de deprinderi motrice generale şi specifice. Alternarea şi îmbinarea echilibrată a diverselor deprinderi motrice, însuşite şi repetate, contribuie la dezvoltarea armonioasă şi proporţională a copiilor. În această perioadă are loc familiarizarea cu conţinutul motric specific, prin însuşirea bazelor generale ale jocului, vârsta de 5–8 ani fiind o etapă favorabilă pentru învăţare.

Influenţarea evoluţiei corecte, armonioase şi proporţionale a corpului şi a părţilor sale reprezintă un obiectiv constant asupra căruia acționăm sistematic şi continuu, urmărind efectul cumulativ. În cadrul clubului sunt practicate exerciţiile analitice libere, exerciţiile cu obiecte care educă orientarea spaţio-temporală şi ritmul, care dezvoltă troficitatea şi tonicitatea întregii musculaturi, supleţea şi mobilitatea articulară.

 • Obiectivele urmărite în instruirea grupelor de 7-9 ani

Antrenamentul de forţă la această vârstă stimulează procesele de creştere şi dezvoltare fizică armonioasă. Masa musculară în această perioadă are o pondere însemnată în raport cu greutatea corporală, fapt ce permite abordarea lucrului pentru forţă.

Se urmăreşte dezvoltarea forţei generale cu atenţie asupra forţei membrelor inferioare. Se lucrează în condiţii dinamice, fără solicitări mari, folosind exerciţii analitice, exerciţii cu învingerea greutăţii propriului corp, în diverse forme de organizare ale exersării.

Antrenamentul coordonării este prezent în toate lecţiile de antrenament, în condiţii motrice şi cu mijloace cât mai variate.

În pregătirea tehnică se manifestă o atitudine consecvent exigentă pentru execuţia corectă a procedeelor tehnice, prin însuşirea mecanismelor de bază ale acestora, asigurându-se un volum mare de repetări.

Efectuarea cu precizie, acurateţe şi viteză a lanţurilor tehnice simple permite aplicarea eficientă a fondului tehnic în cadrul jocurilor. În acest mod tehnica devine un mijloc pentru iniţierea tactică prin colaborarea între parteneri, elemente de întrecere, acţiunile de finalizare, opoziţia adversarului, încărcătura psihică şi afectivă a exerciţiilor.

Iniţierea tactică se va baza pe disponibilităţile naturale, pe creativitatea, spontaneitatea şi originalitatea gândirii fiecarui individ. În acest sens se va lucra pentru dezvoltarea gândirii tactice elementare, prin selectarea soluţiilor de rezolvare a situaţiilor de joc în condiţii diverse şi variate.

• Obiectivele urmărite în instruirea grupelor de 10-12 ani

Această perioadă de vârstă, este deosebit de importantă în pregătirea fotbalistică, ea fiind favorabilă pentru obţinerea de noi acumulări. Nivelul de dezvoltare psiho-fizic permite lărgirea acumulărilor gestuale, achiziţionarea rapidă de noi deprinderi motrice, formarea unei “culturi” a mişcării.

Are loc în această perioadă o creştere a capacităţii de ghidaj motric, de diferenţiere temporală, de ritm şi de reacţie. Prin mixarea deprinderilor noi cu cele deja fixate, pe cale integrativă, sunt asigurate premisele pentru consolidarea unui bagaj motric multilateral.

Factorii antrenamentului fi abordați atât în forma lor globală cât şi izolat. Referitor la factorul fizic, preocuparea principală şi constantă va fi atât dezvoltarea armonioasă cât şi dezvoltarea selectivă specifică, creşterea capacităţii generale de efort a aparatului respirator şi circulator.

Aparatul circulator se comportă favorabil la eforturile fizice cu caracter dinamic şi de mică intensitate. Cu toate că aparatul cardiovascular are resurse funcţionale încă reduse, aparatul respirator cunoaşte o creştere semnificativă, indicii obiectivi demonstrând că rezistenţa aerobă poate fi dezvoltată cu succes.

În antrenarea rezistenţei se vor urmări eforturile aerobe, ce urmăresc dezvoltarea anduranţei de bază, ţinând cont de posibilităţile individuale. Dozarea corectă a efortului, prin evitarea subsolicitării sau suprasolicitării, va asigura valorificarea optimă a capacităţii de efort şi a disponibilităţilor de progres.

Viteza de execuţie a mişcărilor şi viteza de reacţie se ameliorează constant, fiind influenţată de procesul de dezvoltare fizică, de creştere, de mărire a masei musculare şi a mobilităţii articulare. Pentru dezvoltarea vitezei, care poate creşte mult la vârsta de 10 – 12 ani, până la echivalentul a 83% din randamentul ce va fi maxim, se utilizeaza sisteme de acţionare specifice, precum execuţii, secvenţe de joc, atacuri rapide, care prin transfer pozitiv cresc potenţialul de viteză.

• Obiectivele urmărite în instruirea grupelor de 13-15 ani

Predarea şi învăţarea jocului şi a elementelor sale capătă aspecte noi, având în vedere apariția pubertății si a caracterelor sexuale secundare.

Este perioada de trecere de la metodica vârstei mici la cea care începe să divizeze direcţiile de instruire. La această vârstă sunt create condiţiile biologice şi sociale pentru o activitate constantă în fotbal, orientată spre performanţă.

Copiii acestei vârste sunt capabili să însuşească un impresionant conţinut motric, la un nivel calitativ ridicat, uneori similar jucătorilor seniori.

Se va avea în vedere crearea unui echilibru între factorul fizic şi pregătirea tehnico-tactică.

În ceea ce priveşte calităţile fizice, ele sunt tratate de preferinţă prin mijloacele pregătirii tehnice şi de joc, pentru ridicarea capacităţilor fizice generale sau dezvoltarea izolată a uneia dintre calităţile motrice se va putea acţiona însă asupra factorului fizic şi prin metode specifice.

 

 

UA-67880459-1